Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Městské části Praha – Dolní Měcholupy byly vytvořeny jako informační portál pro všechny uživatele webových stránek. Při jejich tvorbě se snažíme o maximální přístupnost obsahu. Stránky jsou navrženy s ohledem na česká Pravidla tvorby přístupného webu.

Prohlášení o přístupnosti
Městská část Praha – Dolní Měcholupy (dále jen „obec“ se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: www.dolnimecholupy.cz

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Systém správy webu
Web využívá pro svůj chod Open Source (Otevřený software)
CMS (Content Management System = systém pro správu obsahu) WordPress.
Přístupnost webu zajišťuje softwarový plugin WP Accessibility společnosti Joe Dolson.

Struktura a obsah
Struktura webu i obsahu je vytvořena strukturálním HTML5.
Vizuální vzhled prezentace pomocí kaskádových stylů (CSS).
Pro správnou funkčnost HTML5 je na stránkách umístěn JavaScript.

Přístupnost textu
Stránky jsou připraveny tak, aby byly bez neadekvátních omezení použitelné s vypnutými styly, skripty i obrázky.
Texty – veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlížeče (Ctrl + posun kolečkem myši), případně pak speciálním přepínačem velikosti textu a kontrastu na levé straně stránky.

Tisk
Součástí webových stránek je také CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (klávesovou zkratkou Ctrl+P nebo přes menu Soubor – Tisk). Nezávislost na vstupním zařízení – Ovládání zveřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení. K obsahu se lze tedy dostat jak s pomocí myši, tak i klávesnice.

Nezávislost na výstupním zařízení
Přístup k obsahu webových stránek není závislý na použití určitého typu výstupního zařízení. Ať už se jedná o alternativní internetový prohlížeč, textový prohlížeč, PDA, chytrý telefon a nebo hlasovou čtečku.

Informace prezentované v jiných formátech
Na našem serveru jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, XLS, DOC, RTF, PPT (a jejich konkrétních verzí).
K prohlížení těchto dokumentů, je možné si zdarma stáhnout tyto prohlížeče:
pro formát PDF: Adobe Reader
pro formát DOC: Prohlížeč Word Viewer
pro formát RTF: Prohlížeč Word Viewer
pro formát XLS: Prohlížeč Excel Viewer
pro formát PPT: Prohlížeč PowerPoint Viewer

Bezpečnost
Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a webovým serverem probíhá pomocí zabezpečeného šifrovaného spojení https.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.

Zpětná vazba
Cílem obce je zajistit uživatelům webových stránek obce jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Přes veškerou naši snahu je možné, že se na našich webových stránkách vyskytne chyba. V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčnosti tohoto webu kontaktujte prosím správce webu:

Městská část Praha – Dolní Měcholupy
Dolnoměcholupská 168/37
111 01 Praha 10
e-mail: urad@dolnimecholupy.cz
tel: 272 706 441

Postupy pro prosazování práva
V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno Barborou Dubskou. Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12. 8. 2020
Toto prohlášení bylo revidováno dne 3. 5. 2022