Poruchy veřejného osvětlení

V červnu roku 2018 se stala společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. správcem veřejného osvětlení v Praze. Nyní mohou Pražané oznamovat veškeré problémy s veřejným osvětlením na dispečinku na bezplatné telefonní lince 800 404 060 nebo elektronicky na kontaktním formuláři na webu společnosti. Vždy je třeba nahlásit číslo uvedené na identifikačním štítku na stožáru veřejného osvětlení, a tím výrazně urychlit lokalizaci poruchy. Bohužel stále málo Pražanů uvádí identifikační číslo stožáru. V rámci zkvalitňování služeb se THMP intenzivně věnuje zvyšování povědomí Pražanů o správném hlášení poruch či havárií na stožárech veřejného osvětlení.


Nahlašování poruch na veřejném osvětlení

Nahlaste vždy číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru VO.

Tento štítek najdete vždy na stožáru veřejného osvětlení nebo v jeho blízkém okolí v případě, že lampa není upevněna na stožáru, ale např. ve zdi.

stitek-stozar-verejneho-osvetleni
umisteni-stitku-na-vo