Městská policie

Od 30. června roku 2000 funguje místní strážník v Dolních Měcholupech. Služebna místní policie je umístěna v přízemí budovy úřadu vedle schodiště . Městský strážník zejména zajišťuje dodržování místní záležitosti veřejného pořádku (znečišťování veřejného prostranství, řešení černých skládek, dohlížení na respektování vyhlášky hl. m. Prahy o veřejné zeleni, …) v naší městské části. Máme v současné době dva okrskáře, kteří také dohlíží na dopravní kázeň řidičů a zajišťují přechod pro chodce v ulici Kutnohorská u základní školy.

Adresa služebny v MČ Dolní Měcholupy

Dolnoměcholupská 168/37
111 01 Praha 10
Telefon: +420 272 700 662   

Místní okrskáři:

RUDOLF Martin
Mobil: +420 721 895 538

(Mobilní telefonní čísla strážníků okrskářů jsou aktivní po dobu výkonu služby.)

V případě nepřítomnosti strážníka volejte linku tísňového volání 156 nebo operační středisko MP OŘ Praha 15 – Hostivař, Hostivařská 552/3, tel. 222 025 788

Úřední hodiny

Den

Úřední hodiny

PONDĚLÍ     

   15:00 – 18:00