Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

Služba Tel. číslo
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie 156
SOS – jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Tísňové linky 158, 156, 150, 155 a 112 lze použít zdarma i z mobilních telefonů.

Linka 112

Jedná se o univerzální linku pro policisty, zdravotníky, hasiče, na kterou se může obrátit kdokoliv v tísni. Po vytočení čísla 112 se dovoláte na dispečink, kde vás pracovníci podle konkrétního případu přepojí na příslušnou složku nebo vám přímo zprostředkují adekvátní pomoc. Tuto linku podle nařízení vlády provozují hasiči.

Linky pomoci

Služba Tel. číslo
Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy 222 022 200
Linka bezpečí dětí a mládeže 116 111
Linka důvěry 284 016 666
Toxikologické informační středisko 224 915 402
Národní linka prevence AIDS 800 144 444
DROP IN 222 221 431

Hlášení poruch

Služba Telefon Online formulář
Elektro – poruchy (ČEZ) 800 850 860
Plyn 1239
Pražské vodovody a kanalizace 840 111 112 online formulář
Veřejné osvětlení, semafory 800 40 40 60 online formulář
Technická správa komunikací online formulář