AktualityVolbyVRT

Referendum

Zastupitelstvo Městské části Praha-Dolní Měcholupy na svém 15. jednání usnesením číslo 15/2 ze dne 20. 5. 2024

vyhlásilo Místní referendum

k záměru vysokorychlostní železniční trati (VRT) na katastrálním území Dolní Měcholupy,
které se bude konat v souběhu s volbami do Evropského parlamentu

ve dnech 7. a 8. června 2024.

Otázka položená v referendu

Souhlasíte s tím, aby výstavba vysokorychlostní železniční tratě RS 1 Praha – Brno – Přerov – Ostrava – hranice PL byla provedena na území Městské části Praha-Dolní Měcholupy v maximální možné míře jako podzemní?


Volební okrsky

Úřad MČ Praha – Dolní Měcholupy – přízemí budovy
Dolnoměcholupská 168/37, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10
Městská část: Praha – Dolní Měcholupy
Okrsek: 29002, tel.: 775 178 007

Venkovní učebna ZŠ Dolní Měcholupy ve sportovní hale
Kutnohorská 638/54, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10
Městská část: Praha – Dolní Měcholupy
Okrsek: 29001, tel.: 722 446 163

Informace k referendu

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce. (§2 zák. 22/2004 Sb.)