Aktuality

V Praze startuje vícekomoditní sběr odpadů

Vážení občané,

v souvislosti se zaváděním multikomoditního sběru dochází na mnoha stanovištích tříděných odpadů ke změně počtu nádob a frekvencí svozu. Ze separačních stanovišť budou postupně odebírány sběrné nádoby na nápojové kartony a stávající kontejnery na plasty se stanou sběrnými kontejnery ke společnému sběru plastů a nápojových kartonů. Kapacita odstraněných nádob bude nahrazena buď přidáním další nádoby ke sběru multikomodity nebo úpravou četnosti svozu stávající sběrné nádoby nově určené pro sběr multikomodity.

samolepka multikomoditní sběr 2v1

Jakmile bude z vašeho stanoviště tříděného odpadu odstraněna sběrná nádoba na nápojové kartony a na sběrné nádobě sloužící původně pouze pro plasty se objeví žluto-oranžová samolepka a nápis multikomoditní sběr, můžete do této sběrné nádoby odkládat společně s plasty i nápojové kartony.

Venkovní stanoviště – u veřejných stanovišť bude zaveden sběr ve variantě 2v1, také nazýván „multikomoditní sběr“, a to sice společný sběr pro komoditu plasty a nápojové kartony do jedné nádoby.

Důvody změny jsou následující: nápojové kartony jsou komodita, jejíž samostatný sběr je velmi nákladný. Ročně stojí HMP cca 22 mil. Kč a obsah nádob je ve většině případů znečištěn příměsí jiných odpadů, skutečný podíl nápojových kartonů po dotřídění se pohybuje okolo 50 % původního množství. V roce 2022 činila produkce nápojových kartonů z celého území hl. m. 1 127 tun z celkového množství 63 650 tun využitelných složek komunálních odpadů, které byly odloženy do sběrných nádob. Kovové obaly budou i nadále sbírány samostatně, u této komodity je naopak čistota velmi dobrá a po dotřídění obsahují minimum nečistot. Občané si na tuto komoditu zvykli a vysbírané množství každý rok narůstá. Svozová společnost Pražské služby, a.s. navíc disponuje třídící linkou uzpůsobenou k dotřídění kovů. Dalším důležitým faktorem je budoucí zavedení zálohového systému v ČR, který zcela jistě změní strukturu sbíraného odpadu nejen v Praze.

kontejner na multikomoditní sběr odpadů

Více informací naleznete na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy prahatridi.eu a na Portálu životního prostředí.

Se zavedením multikomoditního sběru došlo k omezení počtu nádob na stanovištích tříděného odpadu. Pro zlepšení stavu je třeba doložit, že k přeplnění nádob dochází opakovaně.

Prosíme Vás proto o zasílání fotografií přeplněných nádob společně s informací, který den a v kolik hodin byla fotografie pořízena a na kterém stanovišti. Stanoviště jsou buď označena přímo číslem anebo je možné jej označit konkrétní adresou, např. stanoviště proti č.p. xxx. Fotografie posílejte, prosím, na adresu vystavba@dolnimecholupy.cz.