Aktuality

Konec tranzitní dopravy nad 12 t v ulici Dolnoměcholupská

V pátek 4. srpna 2023 bylo osazeno dopravní značení zakazující vjezd tranzitní dopravy nad 12 t do ulice Dolnoměcholupská.

„Důvodem pro tuto regulaci s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích je odklonit těžkou nákladní dopravu z rezidenčních čtvrtí, kam tento provoz rozhodně nepatří a představuje především nadměrné hodnoty emisí znečišťujících látek a hluku do okolního prostředí. Budeme tak minimalizovat negativní vliv tohoto druhu dopravy na kvalitu života, bezpečnost a zdraví obyvatel Prahy,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora pro oblast dopravy.