Nezařazené

Jednání VÚR dne 19. 4. 2023

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat ve středu 19. 4. 2023 od 17:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. ŘRD Kutnohorská – vyjádření k upravené studii
  3. Doplnění návrhu na změnu ÚP – vyjádření k doplnění
  4. Návrh na změnu ÚP – areál Panattoni – vyjádření k návrhu
  5. Různé

Ing. Luděk Dostál
předseda VÚR