Nezařazené

Jednání VÚR dne 8. 3. 2023

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat ve středu 8. 3. 2023 od 17:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Dvojdomy Pod Lesíkem – doplnění dokumentace – vyjádření k projektu
  3. Změna ÚP v areálu Mahrla – stanovisko ke změně
  4. Změna ÚP na pozemcích 41/1 a 41/2 – stanovisko ke změně
  5. TASY – drcení pneumatik- zjišťovací řízení – informace
  6. Recyklační plocha Průmyslová – zjišťovací řízení – informace
  7. Vysokorychlostní trať – informace
  8. Různé

Ing. Luděk Dostál
předseda VÚR