Malý háj

Shrnutí setkání zástupců SVJ, MČ a FINEP (8. 11. 2022)

Dne 8. listopadu 2022 se v Malém háji konala schůzka zástupců SVJ, MČ  a FINEP. Vzešlo z ní mnoho zajímavých podnětů a informací. Níže vám přinášíme zápis, kde jsou všechny body jednání přehledně shrnuty.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

 Název akce: Setkání zástupců SVJ, MČ  a FINEP

Datum a čas jednání: 8.11.2022

Téma jednání: informování o vylepšení veřejné infrastruktury, nastavení nového systému péče, budoucím rozvoji lokality Malý háj

Místo konání: TRIO Malý háj, Kardausova, Dolní Měcholupy

Přítomni na jednání:

 • Městská část Praha-Dolní Měcholupy:
  • Mgr.A. Jiří Jindřich – starosta městské části Praha-Dolní Měcholupy
  • Bc. Jana Doláková – místostarostka městské části Praha-Dolní Měcholupy
 • Městská část Praha-Štěrboholy:
  • František Ševít – starosta městské části Praha Štěrboholy
 • Společenství vlastníků jednotek:
  • Jindra Chajkinová – BD A
  • Ing. Otakar Vich – předseda SVJ BD B123
  • Tomáš Novák – BD C1
  • Jan Šrepl – BD C1
  • Ing. Vladimír Študent – předseda SVJ BD C2
  • Petr Tichý – BD C3,4
  • Jan Benda – předseda SVJ BD D1
  • Ivan Rishko – BD D2
  • Jakub Landa – BD D2
  • Lenka Čamajová – BD H1
  • Ing. Otto Zeman – předseda SVJ BD H1
  • Mgr. Lukáš Vala – předseda SVJ BD H3
  • Martin Větrovský – RD
 • FINEP:
  • Mgr. Vladislav Dykast – ředitel úseku rozvoje, stabilizace projektů a územního plánování
  • Ing. Barbora Šumberová – manažer lokality, kontaktní osoba za FINEP

Zápis z jednání:

 • Zóna 30 + zpomalovací prvky
 • Zóna 30 bude zavedena od listopadu 2022 v Honzíkově a Kryšpínově ulici
 • Zpomalovací prahy lze vybudovat až po ukončení průjezdu autobusu Honzíkovou (cca 2023), nová trase autobusu následně povede pouze Kardausovou ulicí
 • Prověřují se možnosti zavedení zóny 30 a souvisejících změn v dopravním značení v rámci celé lokality, což by se týkalo i Kardausovy a možného zpomalovacího prvku
 • Odpady
 • Svoz tříděného odpadu – zajišťuje MČ
  • Prověřena technická možnost zvětšení stávajících hnízd na kontejnery – není možné z důvodů buď zabrání parkovacích stání (není vhodné), nebo vedení sítí v nezpevněných plochách (není možné dle smluv s poskytovateli)
  • FINEP prověří další možnosti umístění nových stání na tříděný odpad, MČ prověří možnosti navýšení kontejnerů
  • V následujících týdnech dojde k vybudování nového místa pro tříděný odpad – poblíž domů F1 a F2
 • Svoz komunálního odpadu – FINEP v rámci spolupráce zajistil na vlastní náklady několikrát komplexní úklid hnízd i okolí. Nadále trvá důrazný apel na místní obyvatele o udržování pořádku, nejen, v okolí popelnic. V případě zájmu o zvětšení místa na kontejnery prosíme SVJ, aby mělo nejdříve předjednáno, že navýšení kontejneru je možné a vlastnící/nájemci jsou ochotni za navýšení platit.
 • Sportovní vyžití na Malém háji
  • Běžecké tréninky
   • Každé úterý od 18:00 se vybíhá od kavárny Trio, kde je po skončení běhu připraveno i drobné občerstvení, více viz leták v příloze.
   • Jedná se o komplexní běžecký trénink pod vedením Michala Vítů, kterého můžete pravidelně vídat jako vodiče na běžeckých závodech Runtour (https://www.salming.cz/cz/praha/bezecke-centrum/). Tréninky jsou vhodné pro děti od 12 let.
   • Běháme s FINEPem na Malém háji – facebook
  • Víceúčelové hřiště v parku na severu Honzíkovy ulice
   • Vstup zdarma pro veřejnost – nové:
    • Pondělí 16-18
    • Středa 16-18
    • Kód pro otevření hřiště: 1111
   • Vstup zdarma pro rodiče s dětmi zůstává stále stejný:
    • Pondělí – neděle 8:00-12:00
    • Kód pro otevření hřiště: 1234
   • Mimo výše uvedené hodiny je možné si hřiště pronajmout přes rezervační systém: https://rezervace.finep.cz/cs
   • Volné vstupy není možné využít pro pořádání komerčních/hromadných akcí, v takovém případě nás, prosím, kontaktujte emailem.
  • Nové venkovní posilovna na jihu lokality pod domy F1 a F2 (ulice Františka Jansy) je zdarma a otevřena každý den 7-22 hodin.
  • Cvičení zdarma v Triu
   • Každý měsíc měsíc dotujeme vždy jednu lekci cvičení týdně, a to v plné výši. Aktuální lekce zdarma visí vždy na plakátu za výlohou v Triu, na tabuli je vždy u konkrétního cvičení cedulka FINEP, případně jsou lekce vypsány i na facebookových stránkách Tria. Souhrn aktuálních lekcí tvoří přílohu tohoto mailu.
   • Pro účast na lekci je nutná předchozí rezervace nejpozději den před konáním lekce v rezervačním systému: https://triomalyhaj.inrs.cz/rs nebo na tel. čísle 775 926 853
  • Vylepšení veřejné infrastruktury
   • 10.2022 bylo dle dohody se sousedy vysázeno dalších 11 nových stromů v rámci budoucího parku na severu Honzíkovy – směrem do Štěrbohol, dalších 5 stromů bylo vysazeno již na jaře tohoto roku, plníme tak slib, že začneme sázet stromy ještě před zahájením budoucí výstavby
   • Trial dráha pro kola pod domy F1 a F2 bude dokončena v horizontu cca 2 měsíců
   • Na žádost SVJ byla zřízena pergola nad sezením na dopravním hřišti
   • Byla navýšena frekvence i rozsah údržby, pokud by i přesto bylo cokoliv v nepořádku, obraťte se na: sumberova@finep.cz
   • Bylo obnoveno vodorovné dopravní značení v celé lokalitě
   • Revitalizace pěšího propojení v parku pod F1 a F2 bude včetně mobiliáře dokončeno v lednu 2023
   • Revitalizace dočasného pěšího propojení do Štěrbohol bude provedeno v následujících dvou týdnech, do budoucna bude cesta nahrazena asfaltovým chodníkem dále od rodinných domů
   • Na všech dětských hřištích ve správě FINEPu byl dosypán písek do pískovišť
   • Elektromobilita – nabídka PRE na 3 nabíječky v Kardausově (1 rychlonabíječka, 2 pomalé), 1 nabíječka odpovídá -2 parkovacím stáním, preference dle SVJ: nyní 1 rychlonabíječka, případně příprava na další nabízené
   • příprava na elektro nabíječky v garážích bude ve všech nových domech

Budoucí rozvoj

 • H6,7 zahájení realizace 12/22-1/23
 • G4-9 zahájení realizace objektů G4589 – orientačně 09/2023
 • Příprava/výroba: Staveništní komunikace stavba zahájena, doba výstavby 3 měsíce, bude potřeba občasná doprava přes komunikaci Kardausova

Ostraha

 • FINEP se zavazujeme dotovat první tři měsíce z 50 %. Ostraha by kontrolovala 24 hodin denně nejen uliční prostory, ale i garáže.