Nezařazené

Složení Rady MČ

KompetenceKontakt
Mgr.A. Jiří Jindřich
Starosta
Vnější vztahy
Územní plánování a strategický rozvoj
Životní prostředí
Dotační a grantová politika
Veřejná správa
starosta@dolnimecholupy.cz
Bc. Jana Doláková
1. místostarostka
Školství, výchova a vzdělávání
Sociální a zdravotní politika
Národní síť Zdravých měst
jdolakova@dolnimecholupy.cz
Ing. Vladimír Kuba
2. místostarosta
Rozpočet a financování
Investice
Správa majetku
vkuba@dolnimecholupy.cz
JUDr. Ing. Petr Vltavský
Zastupitel
Legislativa
Veřejný pořádek
Bezpečnost a krizová řízení
pvltavsky@dolnimecholupy.cz
Michal Blažek
Zastupitel
Organizace a spolky
Kultura
Sport
mblazek@dolnimecholupy.cz