Malý háj

Zápis z jednání MČ, SVJ a FINEP 23. 6. 2021

Vážení sousedé,

dne 23. 6. 2021 proběhlo u příležitosti slavnostního otevření hřiště na severu Honzíkovy další společné setkání vás sousedů, zástupců MČ a FINEPu. Na tomto jednání jsme probrali stav všech dříve diskutovaných témat, viz níže. Zároveň si touto cestou dovolím poděkovat za veškeré věcné podněty a připomínky jak vás sousedů, tak obou městských částí a velmi dobře nastavenou společnou komunikaci a spolupráci, které si velmi vážíme.

Účastni na společném jednání dne 23. 6. 2021:

MČ Dolní Měcholupy:
Mgr.A. Jiří Jindřich – starosta
Bc. Jana Doláková – 1. místostarostka
Martin Kembitzký – Oblast výstavby a životního prostředí

SVJ, místní RD:
Jakub Landa – SVJ Honzíkova 636
Martin Větrovský (RD)
Jan Benda – předseda výboru SVJ Honzíkova 635/6

FINEP:
Mgr. Vladislav Dykast – ředitel úseku akvizice a inženýring
Ing. Jan Hós – specialista akvizic
Ing. Barbora Šumberová – specialista akvizic


Parkování
 • Počet parkovacích stání v budoucích etapách H6, 7 (vedle budoucí MŠ, ZŠ) je nad rámec Pražských stavebních předpisů a nebude možné si zakoupit bytovou jednotku bez parkovacího stání – deklarováno podepsaným dodatkem ke smlouvě o spolupráci s MČ Dolní Měcholupy.
 • Dočasná parkovací stání zůstanou nad rámec smlouvy zachována i po kolaudaci Kardausovy ulice, a to následovně:
  – Sever Honzíkovy ulice (naproti domům H1 – H5): Kapacita dočasných parkovacích stání bude zachována i po dobu výstavby, v průběhu však dojde k posunutí plochy s ohledem na zařízení staveniště.
  Jižní část Kardausovy ulice: Dočasná parkovací stání na pozemku pro budoucí ZŠ/MŠ zůstanou do začátku výstavby školy. Parkovací stání na pozemku před domy B zůstanou zachována v delším časovém horizontu.
 • Do budoucna umísťovat nadstandardní počet parkovacích stání v bytových domech, a zároveň zřídit parkovací dům u vjezdu do lokality pro snížení deficitu parkovacích stání.
Doprava
 • Kolaudace Kardausovy ulice – předpoklad listopad 2021. Důvodem pozdější kolaudace je navýšení počtu parkovacích stání. Společně s touto vítanou změnou došlo oproti původnímu záměru i k navýšení plánovanému počtu autobusových zastávek MHD, změně jejich polohy (např. blíže k budoucí základní škole) a prodloužení délek nástupních hran. Tyto úpravy však vyvolaly nutnou změnu projektu a s tím související změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení na předmětnou komunikaci. Paralelně jsme však s provedením inženýrských sítí v ulici Kardausova museli část komunikace realizovat a stavební úřad tak přikročil k dodatečnému povolení těchto změn.
 • Zavedení autobusu do Malého háje – po kolaudaci Kardausovy ulice – předpokládaný termín leden 2022. S realizací přístřešku zastávky počítáme a je v naší režii.
 • Návrh na doplnění dopravních zrcadel – dle Odboru dopravy Úřadu MČ Praha 15 je toto značení nadbytečné.
 • Zóny „30“ – Kryšpínova, Honzíkova, prověřena vhodnost, nyní přípravné fáze (inženýringové a projekční práce).
Odpady, údržba nepředaných pozemků
 • Navýšení počtu odpadkových košů v lokalitě proběhlo 29.6.2020, společně s otevřením nového parku a hřiště byly instalovány další koše.
 • Zelené odpadkové koše – instalaci zajistil FINEP společně s MČ, svoz zajišťuje MČ.
 • Dřevěné odpadkové koše – instalace i svoz zajišťuje FINEP.
 • Svoz tříděného odpadu – zajišťuje MČ. Prověřena technická možnost zvětšení hnízd na kontejnery – není možné z důvodů buď zabrání parkovacích stání (není vhodné), nebo vedení sítí v nezpevněných plochách (není možné dle smluv s poskytovateli). Bylo by však možné vybudovat další hnízdo na tříděný odpad.
 • Svoz komunálního odpadu – zajišťují SVJ. FINEP v rámci spolupráce zajistil na vlastní náklady několikrát komplexní úklid hnízd i okolí. Prosíme dále, ať trvá důrazný apel na místní obyvatele o udržování pořádku, nejen, v okolí popelnic.
 • Navýšila se frekvence úklidu a údržby nepředaných pozemků, v případě komplikací řešíme obratem.
Vylepšení veřejné infrastruktury
 • Otevření nového dětského hřiště na severu Honzíkovy proběhlo 23.6.2021, prosíme o ohled na nově vysázenou zeleň a udržování pořádku.
 • Otevření víceúčelového hřiště proběhlo také 23.6.2021, rezervace je možná na https://rezervace.finep.cz/cs
 • Žádost SVJ o zřízení stínění nad sezením na dopravním hřišti – projekt na dřevěnou pergolu je hotový, realizace proběhne během léta.
 • Díky dodatku ke smlouvě o spolupráci s MČ Dolní Měcholupy nabyde MČ byt pro učitele v novém bytovém domě vedle budoucí ZŠ (pozemek pro ZŠ také MČ nabyla díky smlouvě o spolupráci z 11/2016).
 • Vybudování parku s novými hřišti na severu Hozníkovy ulice na základě smlouvy o spolupráci s MČ Štěrboholy.
Budoucí rozvoj lokality
 • Výstavba domů G4-9 na severu Honzíkovy – zahájení v roce 2022.
 • Výstavba domů H6, 7 na jihu Kardausovy – zahájení v roce 2022.
 • Zavedení tramvajové trati – nyní ve fázi územního plánování, výhledový plán, nyní pouze zachována územní rezerva v komunikaci Kardausova.
 • Vybudování další veřejné zeleně – v rámci dalších etap výstavby.

V případě dotazů či různých podnětů týkajících se Malého háje jsme vám stále k dispozici.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Ing. Barbora Šumberová
specialista akvizic
FINEP CZ a.s., developerská společnost
Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1
e-mail: barbora.sumberova@finep.cz
www.finep.cz