Aktuality

Zimní údržba komunikací

Z důvodu četných dotazů na zimní údržbu komunikací uvádíme odkazy, kde jsou v mapových podkladech podrobně uvedeny úseky komunikací ( vozovky, chodníky, cesty v zeleni, přístupy apod. ), které se v případě nepříznivých klimatických podmínek udržují, příp. jsou ze zimní údržby vyjmuty a uvedeny v nařízení hl. m. Prahy o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Nařízení číslo 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, jehož přílohou je seznam úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam sjízdnost a schůdnost nezajišťuje:

Příloha k vyhlášce č. 18/2010 aktualizovaná pozměňovacím nařízením č.2/2017 Sb. hl. m. Prahy
(mapový podklad Dolní Měcholupy)