Aktuality

Zásady bezpečnosti chování dětí při kontaktu s cizí osobou

Vážení rodiče,
v pondělí 1. 2. 2021 byl PČR a strážníkům MP oznámen případ, kdy dva muži v červeném vozidle neznámé RZ a neznámého typu vozidla oslovili na křižovatce ulic Kutnohorská x Dolnoměcholupská dvě dívky školního věku, kterým nabízeli peníze.
Prosíme, abyste své děti upozornili na možnost vzniku takové situace a promluvili s nimi o zásadách bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou.

Základy bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou:

(Zdroj: PČR.cz)

  • Nikam nechoď s neznámými lidmi.
  • Cizím lidem neotvírej dveře od domu ani bytu.
  • Nikdy nesedej k cizím lidem do auta
  • Od cizích lidí udržuj bezpečný odstup (tak, aby na tebe nedosáhli).
  • Od neznámých lidí si neber žádné jídlo ani pití.
  • Každé podezřelé chování či bližší kontakt s cizím člověkem oznam rodičům, učitelům nebo přímo Policii ČR.
Další informace o bezpečném chování pro rodiče i děti: