Nezařazené

RADOST dětský domov- o.p.s.

Základní informace

Adresa: Čs. Tankistů 277, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
Tel. DD Radost: 722 805 757
E-mail: domov@radost-ops.cz
Web: www.radost-ops.cz
IČ: 26471043
Č.ú.: 111777111/0600 u GE Money Bank
Ředitelka DD: Mgr. Jitka Stejskalová

O domově

Chceme, aby děti z dětských domovů měly jen smutnou minulost. Ne budoucnost. Radost – terapeutický dětský domov pro 16 dětí.

Snažíme se vytvořit pro opuštěné děti nejen prostředí podobné normální funkční rodině, ale také poskytnout odbornou péči, kterou zajišťuje vysoce kvalifikovaný personál.

Rádi bychom změnili ústavní péči a pomohli dětem překonat bolestné zkušenosti. Pracujeme na tom, aby z dětí, které budou odcházet z Dětského domova Radost vyrůstali dospělí schopní lásky, uplatnění a osobního štěstí.

Během tohoto roku bude zcela naplněna kapacita domova – tj. 16 dětí a 7 výchovných pracovníků. V současné době získáváme postupně z diagnostických ústavů děti a snažíme se zajistit provoz Domova tak, aby u nás dětem bylo co nejlépe. Zatím zde pracuje 1 paní ředitelka a 3 vychovatelky.

Tento tým má vysokou odbornost v oblasti psychologie, speciální pedagogiky, praxi v poskytování individuálních terapií dětem a dospívajícím, ale i v poskytování rodinné terapie. I za tak krátkou dobu fungování máme první pozitivní výsledky. Rodiče pravidelně docházejí za dětmi a společně s terapeutem řeší své problémy. Práce s rodinou je v naší ústavní péči záležitostí ojedinělou.

Poděkování těm, kteří RADOST dětský domov- o.p.s. podporují

  • Velice děkujeme zastupitelstvu Dolních Měcholup za příspěvky na kroužky pro naše děti. Členové zastupitelstva rozhodli, že dětem přispějí úhradou poloviny nákladů.
  • Klubu rodičů Mateřské školy Dolní Měcholupy za příspěvek na pobyt našeho chlapce na škole v přírodě.
  • Společnosti Attl spol. s r.o. za dodání bílé techniky.