Nezařazené

Pojmenování obce

Za základ jména bývá považováno loupení měchů. A to buď měchů jako cestovních zavazadel na místní dálkové cestě, nebo měchů na ryby v místních potocích a rybnících. Může se ale jednat i o zcela jiný slovní základ, neboť je známo pojmenování i ve tvaru Nechalupy.

První doložená zmínka z roku 1293 je ve tvaru Měcholup, ale název je pravděpodobně mnohem starší a dnes již nelze určit, která ze dvou u sebe se nalézajících vsí byla prvním nositelem tohoto jména. V současnosti známe Horní a Dolní Měcholupy. Dříve se nazývaly Malé a Velké. Dolní Měcholupy byly pravděpodobně od svého pravidelného založení ve 13. století větší, a proto také nazývány Velké. Koncem 18. století však Malé Měcholupy začaly rozlohou Velké Měcholupy dohánět a počaly se tedy oboje nazývat dle polohy v krajině Malé „Horní“ a Velké „Dolní“.