Zdravé Dolní Měcholupy

Ochrana ptáků proti nárazům do skla

Jen v Evropě hyne po nárazu do skla každý rok 100 milionů ptáků. Naprosto zbytečně, snadná řešení existují.

Kdo z nás rád neposlouchá ptačí zpěv, nepozoruje ptáky na krmítku nebo v přírodě a nezávidí jim jejich schopnost létat. Přesto, my lidé, často nevědomky, připravujeme ptákům mnohá nebezpečí, která pro ně bývají často smrtelná. Dnes a denně jich takto zahyne na celém světě těžko uvěřitelné množství. Od „obyčejného“ vrabce nebo sýkorky, po vzácné a ohrožené ptačí druhy.

Více zde: https://www.ochranaptaku.cz/

Kdo z nás rád neposlouchá ptačí zpěv, nepozoruje ptáky na krmítku nebo v přírodě a nezávidí jim jejich schopnost létat. Přesto, my lidé, často nevědomky, připravujeme ptákům mnohá nebezpečí, která pro ně bývají často smrtelná. Dnes a denně jich takto zahyne na celém světě těžko uvěřitelné množství. Od „obyčejného“ vrabce nebo sýkorky, po vzácné a ohrožené ptačí druhy.

Přitom řešení existují, nebývají většinou složitá a zvládne je realizovat každý. Úhyn ptáků nárazem do skel je druhý nejčastější důvod úhynu ptáků díky lidské činnosti. (Nejčastějším důvodem je nčení přirozených biotopů a přetváření krajiny.)

Informace byly převzaty z webu www.ochranaptaku.cz.