Zdravé Dolní Měcholupy

Kompostování na úřadě

V únoru 2019 byl na úřad pořízen Vermikompostér – žížalí kompostér.

Naše nové kolegyně a kolegové – žížaly kalifornské nám pomáhají snížit množštví směsného odpadu, který je na ÚMČ vyprodukován. Veškerý bioodpad úspěšně kompostujeme. Víte, že bioodpad je významnou složkou směsného odpadu, tvoří totiž téměř 1/4 z veškerého odpadu v domácnostech.


V roce 2018 jsme díky získané dotaci rozdali občanům
Dolních Měcholup celkem 149 kompostérů.

Více informací najdete ZDE.