Výbory a komise

Finanční výbor 

 • Předseda: Ing. Vladimír Kuba (nezávislý za ODS)
 • Jiří Voříšek (nominován ODS)
 • Ing. Vlastimil Hricišin (NO)
 • Libor Motlík (NO)
 • David Sobek (nominován ODS)

Jednací řád

Zápisy FV:

2018 – 2022

1. z 7. 11. 201811. z 31.10.2019USN z 29. 3. 2021 
2. z 19. 11. 201812. z  4.12.201922. z 28. 4. 2021 
3. z 12. 12. 2018USN z 23. 12. 2019USN z 10. 8. 2021 
4. z 7. 1. 201914. z 2. 3. 2020USN z 7. 9. 2021 
5. z 13. 3. 201915. z 18. 5. 2020USN z 5. 11. 2021 
6. z 29. 4. 2019 16. z 1. 7. 202026. z 1. 12. 2021 
7. z 29. 5. 201917. z 30. 9. 2020  
8. z 12. 7. 201918. z 9. 11. 2020  
9. z 12. 8. 2019USN ze 7. 12. 2020  
10. z 7.10.201920. z 26. 1. 2021  

 Kontrolní výbor

 • Předseda: Ing. Vladimír Študent (NO)
 • Ing. Zbyněk Kozel (NO)
 • JUDr. PhDr. Melinda Vrajíková (NO)
 • Lucie Sobková (nezávislá za ODS)
 • Petr Vltavský (nezávislý za ODS)

Jednací řád

Zápisy KV:

2018 – 2022

1. z 6. 3. 20196. z 11. 2. 202011. z 2. 11. 2021 
2. z 29.4.20197. z 3. 6. 2020  
3. z 29.5.20198. z 13. 10. 2020  
4. z 8. 10. 20199. z 16. 2. 2021  
5. z 25. 10. 201910. z 2. 6. 2021  

Výbor pro územní rozvoj

 • Předseda: Mgr.A. Jiří Jindřich (ODS)
 • Ing. Luděk Dostál
 • Ing.arch. et Ing.Tomáš Choděra
 • Ing. arch. Luděk Podlipný
 • Ing. Luboš Ježil (nezavislý za ODS)
 • Ing. Vladimír Kuba (nezávislý za ODS)
 • Ing. Otakar Vich (NO)

Jednací řád

Zápisy z jednání výboru:

2018 – 2022

1. z 6. 11. 201811. z 10. 7. 201921. z 12. 8. 202031. z 21. 7. 2021
2. z 18. 12. 201812. z 9. 9. 201922. z 9. 9. 202032. z 8. 9. 2021
3. z 4. 2. 201913. z 26. 9. 201923. z 14. 10. 202033. z 13. 10. 2021
4. z 5. 3. 201914. z 10. 10. 201924. z 18. 11. 202034. z 10. 11. 2021
5. z 4. 4. 201915. z 11. 11. 201925. z 9. 12. 202035. z 24. 11. 2021
6. z 23. 4. 201916. z 12. 2. 202026. z 13. 1. 2021 
7. z 6. 5. 201917. z 11. 3. 202027. z 10. 3. 2021 
8. z 28. 5. 201918. z 20. 5. 202028. z 14. 4. 2021 
9. z 30. 5. 201919. z 10. 6. 202029. z 19. 5. 2021 
10. z 19. 6. 2019 20. z 8. 7. 202030. z 16. 6. 2021 

Komise kulturní a sportovní

 • Předseda: Michal Blažek
 • Michal Kohout
 • Gabriela Dvořáková
 • Lucie Sobková
 • Jitka Vránková
 • Martin Soukup
 • Petr Vltavský

Zápisy z jednání komise:

2018 – 2022

1. z 20. 11. 201810. z 21. 1. 2020  
2. z 8. 1. 201911. z 12. 5. 2020  
3. z 14. 2. 201912. z 30. 6. 2020  
4. z 20. 3. 201913. z 1. 9. 2020  
5. z 23. 4. 201914. z 12. 1. 2021  
6. z 18. 6. 201915. z 20. 4. 2021  
7. z 20. 8. 201916. z 18. 5. 2021  
8. z 4. 11. 201917. z 3. 8. 2021  
9. z 26. 11. 201918. z 19. 10. 2021  

Komise sociální, školská a veřejného zdraví

 • Předseda Bc. Jana Doláková
 • Kateřina Tomíčková
 • Michal Blažek
 • Alena Ševčíková
 • Marcela Zvelebilová
 • Jakub Petřina

Zápisy z jednání komise:

2018 – 2022

1. z 10. 5. 201911. ze 7. 9. 202021. z 4. 10. 2021 
2. z 29. 5. 201912. z 5. 10. 202022. z 1. 11. 2021 
3. z 7. 10. 201913. z 2. 11. 2020   
4. z 4. 11. 201914. z 11. 1. 2021  
5. z 2. 12. 201915. z 1. 2. 2021  
6. z 6. 1. 202016. z 1. 3. 2021  
7. z 3. 2. 202017. z 12. 4. 2021  
8. z 2. 3. 202018. z 13. 5. 2021  
9. z 1. 6. 202019. z 14. 6. 2021  
10. z 29. 6. 2020 20. z 8. 9. 2021  

Komise k projednávání přestupků

 • Předseda: Mgr. Martina Klvaňová
 • Šárka Fořtová, DiS.
 • Jana Hlavatá
 • Pavlína Várková
 • Monika Slavíková
 • Barbora Dubská

Redakční rada

 • Předseda: Ing. Luboš Ježil
 • šéfredaktor: Václav Janko
 • Lucie Sobková
 • Kateřina Tomíčková

Statut RR

Zápisy z jednání rady:

2018 – 2022