Datová schránka

Co je datová schránka

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, rozšiřuje možnosti komunikace s úřady (doručování a podání) prostřednictvím datových schránek. Zrovnoprávňuje (až na definované výjimky) elektronickou a papírovou formu dokumentů. Dokument, dodaný prostřednictvím datové schránky, bude mít stejnou váhu, jako doporučená zásilka s dodejkou/doručenkou, a to i do vlastních rukou. Systém datových schránek je přelomový prostředek pro doručování a odesílání elektronických dokumentů. Zákon upřednostňuje používání datových schránek (a tudíž elektronických dokumentů) u orgánů veřejné správy.

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Informační systém datových schránek ISDS je zřízen a provozován na základě zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Jeho správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Provozovatelem ISDS je držitel poštovní licence, Česká pošta, s.p. ISDS je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k:

  • Doručování z úřadu k osobám právnickým i fyzickým, pokud mají zřízenu a funkční datovou schránku;
  • Přijímání podání od veřejnosti k úřadu (tzv. provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci), odesilatel musí mít zřízenu a funkční svoji datovou schránku;
  • Vzájemné komunikaci orgánům veřejné moci (úřadů) mezi sebou.

Funkce datové schránky

Datová schránka (DS) slouží k doručování dokumentů prostřednictvím datových zpráv. Odesilatel vloží do své DS dokument a ISDS jej bezpečně, diskrétně, rychle, spolehlivě a průkazně přenese do DS adresáta. Místem vstupu/výstupu ISDS je DS vlastníka. V praxi se do DS vstupuje pomocí uživatelsky přívětivého webového rozhraní ISDS. DS umožňuje přijímat a odesílat datové zprávy (dokumenty), zjišťovat stavy odeslaných zpráv, přijímat doklady o dodání a doručení, či ověřovat, zda adresát má DS.

Informační portál datových schránek najdete na www.datoveschranky.info