Jednání VÚR dne 18. 1. 2023

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat ve středu 18. 1. 2023 od 17:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Dvojdomy Pod Lesíkem – vyjádření k projektu
  3. Výběr 1. etapy revitalizace Návsi
  4. Různé

Ing. Luděk Dostál
předseda VÚR