Jednání VÚR dne 9. 11. 2022

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat ve středu 9. 11. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Obnova kNN Malý háj – vyjádření k dokumentaci
  3. Rychlodobíjecí stanice DC75kW Malý háj – vyjádření k dokumentaci
  4. Novela PSP – připomínky k návrhu
  5. Vyhlídkové body – nová aplikace portálu ÚAP – informace
  6. Vyjádření IPR k DUR – přeložka Hornoměcholupské ulice – informace
  7. Návrh plánu zasedání Výboru – informace
  8. Různé

Ing. Luděk Dostál
předseda VÚR