Jednání KV dne 14. 9. 2022

Jednání Kontrolního výboru se bude konat ve středu 14. 9. 2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu.

Program:

  1. Kontrola naplňování usnesení zastupitelstva
  2. Kontrola plnění požadavků a doporučení kontrolního výboru
  3. Různé

 

 

Ing. Vladimír Študent
předseda KV