Jednání VÚR dne 31. 8. 2022

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat ve středu 31. 8. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Reklamní banner – vyjádření k instalaci
  3. Obchvat Dolních Měcholup – vyjádření k územnímu řízení
  4. Hostivařská spojka – vyjádření k územnímu řízení
  5. Novela PSP – připomínky k návrhu
  6. Zjišťovací řízení – parní sterilizátor – vyjádření k dokumentaci
  7. Různé

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR