Jednání VÚR dne 13. 7. 2022

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat ve středu 13. 7. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Studie návsi – prezetnace výsledné studie
  3. Různé

Občané jsou na veřejnou prezentaci výsledku studie revitalizace návsi srdečně zváni!

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR