Jednání VÚR dne 13. 6. 2022

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat v pondělí 13. 6. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. RD Pod Hřištěm – vyjádření k projektu
  3. Metropolitní plán – finální připomínky k návrhu
  4. Zásady spolupráce s investory – vyjádření k materiálu
  5. STL Kutnohorská – vyjádření k projektu
  6. Různé

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR