Jednání VÚR dne 1. 6. 2022

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat ve středu 11. 5. 2022 od 17:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Směna pozemků – vyjádření ke směně
  3. Rekonstrukce RD Pod Lesíkem – souhlas s úpravami
  4. Studie Za Křížem – vyjádření k aktuální verzi
  5. Studie U Kabelovny – vyjádření ke studii
  6. Metropolitní plán – připomínky k návrhu
  7. Různé

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR