Jednání VÚR dne 11. 5. 2022

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat ve středu 11. 5. 2022 od 17:00 hodin VE VENKOVNÍ UČEBNĚ u víceúčelové sportovní haly.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Studie Malý háj – představení studie
  3. Směnná smlouva Euro Park – vyjádření ke smlouvě
  4. AVE – rozšíření projektu Panattoni – představení projektu
  5. Panattoni – dodatek ke smlouvě – vyjádření k dodatku
  6. Studie pro změnu ÚP na pozemku 578/10 – vyjádření ke studii
  7. Novela Pražských stavebních předpisů – vyjádření k novele
  8. Metropolitní plán – informace o projednání a přípravě připomínek
  9. Různé

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR