Jednání KV dne 11. 5. 2022

Jednání Kontrolního výboru se bude konat ve středu 11. 5. 2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu.

Program:

  1. Kontrola naplňování usnesení zastupitelstva
  2. Kontrola plnění požadavků a doporučení kontrolního výboru (Zpráva o přezkumu hospodaření roku 2021)
  3. Různé

 

 

Ing. Vladimír Študent
předseda KV