Jednání VÚR dne 13. 4. 2022

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat ve středu 13. 4. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Žádost o odkup pozemku parc.č. 718/165 – vyjádření k žádosti
  3. Úprava přechodu pro chodce před ÚMČ – vyjádření k DÚR
  4. Stožár T-Mobile – vyjádření k dokumentaci
  5. Různé

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR