Jednání VÚR dne 16. 2. 2022

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat ve středu 16. 2. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení program
  2. Finep G4-G9 – vyjádření k DÚR
  3. Cesta Malý háj – návrh výměny pozemků – vyjádření k návrhu
  4. Cyklostezky – vyjádření k dokumentaci
  5. Chodník Kutnohorská – posouzení variant
  6. Přeložka Hornoměcholupské – vyjádření k DÚR
  7. Studie BD Ke Školce – vyjádření ke studii
  8. Autobazar Kutnohorská – změna ÚP a přípojky sítí – vyjádření ke změně ÚP a DÚR
  9. Různé

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR