Hasičský bál 2022 – PŘESUNUTO!

SDH Praha – Dolní Měcholupy společně s Městskou částí Praha – Dolní Měcholupy
si Vás dovolují pozvat na Hasičský bál 2022.

K poslechu bude hrát kapela Overtime. Těšit se můžete na bohatou tombolu.

Vstupné je 200,- Kč.

Vstupenky bude možné zakoupit pouze na akci.

Rezervace vstupenek je možná prostřednictvím e-mailu: hasicskybal@dolnimecholupy.cz.
Rezervaci lze provést na konkrétní místa v sále dle přiloženého plánku, který budeme průběžně aktualizovat dle stavu rezervací.

PLAKÁT hASIČSKÝ BÁL - PŘESUNUTO NA PODZIM 2022.

Akce se bude konat s ohledem na aktuální vývoj epidemické situace.