Jednání KV dne 26. 1. 2022

Jednání Kontrolního výboru se bude konat ve středu 26. 1. 2021 od 17.00 hodin v zasedací místnosti úřadu.

Program:

1. Kontrola naplňování usnesení zastupitelstva
2. Různé

 

 

Ing. Vladimír Študent
předseda KV