Jednání VÚR dne 12. 1. 2022

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat ve středu 12. 1. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Rozpracovaná studie revitalizace návsi – připomínky ke studii
    Rozpracovaná studie a analýzy jsou k nahlédnutí ZDE.
  3. Lario – úptrava geometrie objektu B1 – vyjádření k úpravě
  4. Stožár T-mobile – vyjádření k podobě stožáru
  5. Plán jednání Výboru na rok 2022 – informace
  6. Různé

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR