Jednání VÚR dne 24. 11. 2021

Jednání Výboru pro územní rozvoj se bude konat ve středu 24. 11. 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Upřesnění podkladové studie ZUP Za Křížem – vyjádření ke studii
  3. Úprava dokumentace pro UR – Lario – vyjádření k dokumentaci a smlouvě
  4. Zjišťovací řízení RegioJet – projednání dokumentace a připomínky
  5. Různé

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR