Jednání VÚR dne 13. 10. 2021

Jednání Výboru pro územní rozvoj se koná ve středu 13. 10. 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy.

Program:

 1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
 2. Architektonická studie návsi – vyjádření ke konceptu
 3. BD Kutnohorská 13 – vyjádření k návrhu
 4. Projekt Nad Vokolky – smlouva s majitelem pozemků
 5. DIO Kutnohorská – etapa 2  – vyjádření k návrhu
 6. Alternativní umístění kontejnerové MŠ – informace
 7. Plnění smlouvy s EPP – informace
 8. Úprava přechodu pro chodce před budovou úřadu – vyjádření k návrhu řešení
 9. ZŠ a MŠ Malý háj – informace o průběhu projekčních prací
 10. Přeložka Hornoměcholupské ulice – informace o návrhu řešení
 11. Cenová mapa pro rok 2022 – návrh obecně závazné vyhlášky
 12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
 13. Různé

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR