Rekonstrukce ulice Kutnohorská

POZOR! V úterý 1. 3. 2022 začne poslední etapa rekonstrukce Kutnohorské v úseku zastávka BUS Kutnohorská – křižovatka Kutnohorská x Dolnoměcholupská!!!

V mapce se jedná o 3. úsek, 4. etapu (označeno fialově)

etapizace rekonstrukce Kutnohorské ulice
Rekonstrukce komunikace je rozdělena na úseky (2. – 6.):

Úsek č. 2 (říjen – prosinec 2021) – jedná se o frézování tloušťky 200 mm a následnou pokládku nových asfaltových vrstev.

Úsek č. 3 (začátek 2022) – jedná se o frézování tloušťky 100 mm a následnou pokládku nových asfaltových vrstev. Obrusná vrstva bude ze směsi se sníženou hlučností.

Úsek č. 4 (srpen – říjen 2021) – jedná se o frézování tloušťky 150 mm – 200 mm a následná pokládka nových asfaltových vrstev. Část vozovky bude ze směsi se sníženou hlučností.

Úsek č. 5 (srpen – říjen 2021) – jedná se o frézování tloušťky 120 mm a následnou pokládku nových asfaltových vrstev.

Zahajovaný úsek č. 6 (12. 4. – 15. 8. 2021) od ulice Podleská – po ulici  K Měcholupům – jedná se o frézování tloušťky 150 mm a následnou pokládku nových asfaltových vrstev tloušťky 200 mm. Povrch bude zvýšen o 50 mm, kromě úseku 300 m s výměnou konstrukčních vrstev.

Součástí stavby je rekonstrukce autobusových zastávek Kutnohorská, Dolnoměcholupská, Dolní Měcholupy, Průmstav, Fruta, Na Vrchách, a to vždy v obou směrech (z centra a do centra). Dále dojde k úpravě obrub u chodníků, které budou vyměněny ze současných betonových za kvalitnější žulové a bude obnoveno dopravní značení.

Investor: TSK Praha a.s.
Zhotovitel: Skanska, a. s.


1.etapa: K Měcholupům – Podleská

Navržené opatření je stejné v obou etapách 6. úseku (12. dubna – 15. srpna 2021), kterým rekonstrukce začne.

Kutnohorská ulice bude od 12. dubna 2021
ve směru do centra UZAVŘENA.

V první etapě rekonstrukce v řešeném 6. úseku ve směru do centra, bude provedena kompletní oprava povrchu komunikace v jízdním směru do centra města od okružní křižovatky Přátelství x Podleská, až po průsečnou křižovatku komunikací ul. Kutnohorská x K Měcholupům, Za Křížem.

Stavební práce budou v průběhu celé stavby prováděny při zachování jednosměrného jízdního pruhem podél staveniště. Prostor stavby bude oddělen svodidly tak, aby byla zachována dopravní obslužnost přilehlých areálů.

 • Ve směru do centra města budou objízdné trasy pro osobní automobily s cílem „Štěrboholy“ a „Dolní Měcholupy“ vedeny po komunikacích Přátelství, Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Hornoměcholupská, K Měcholupům a dále po své trase ulicí Kutnohorská.
 • Objízdná trasa s cílem „centrum“ bude vedena po komunikacích Přátelství, Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Výstavní, Mírového Hnutí, Türkova a dále po své trase ulicí 5. května.
 • Nákladní automobilová doprava bude ve směru z centra vedena ulicí Přátelství po silnici I/2 a ve směru do centra ul. Černokostelecká též po silnici I/2 vedena do Říčan, kde bude dále trasována po komunikaci č. II/101 a dále vedena na dálnici D1.
 • Ve stavbou dotčeném úseku ve směru do centra budou zrušeny autobusové zastávky Na Vrchách, Fruta a Průmstav. Ty budou nahrazeny na objízdných trasách dle příslušného dopravního opatření Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.
 • Dále bude upraveno světelné signalizační zařízení (SSZ) č. 0.092 Kutnohorská x K Měcholupům.

Ve druhé etapě rekonstrukce 6. úseku bude realizována oprava jízdního směru z centra ve stejném rozsahu jako v etapě první.

Dopravní omezení k dalším etapám budeme aktuálně uvádět na našich webových stránkách, formou aktualizovaných zpráv a na sociálních sítích.

www.tsk-praha.cz/rekonstrukce-kutnohorska


2. etapa: Dolnoměcholupská – K Měcholupům

Opatření obecné povahy a DIO 2. etapy rekonstrukce

Od pondělí 16. 8. 2021 bude pokračovat rekonstrukce ul. Kutnohorská úsekem mezi křižovatkou s ul. K Měcholupům (tj. u Country salonu) a světelnou křižovatkou s ul. Dolnoměcholupská.

(Pozn.: Oproti původní etapizaci se jedná urychlení spojením etap 2, 3 a částečně 4.)

Kutnohorská ulice bude od 16. srpna 2021
ve směru do centra UZAVŘENA.
Průjezd ulicí Ke Dráze bude po celou dobu této etapy uzavřen!!!
 • Uzavírka bude i nadále v jednom pruhu, ulice zůstane průjezdná ve směru z centra.
 • Ulice Městská bude z důvodu provozu MHD zjednosměrněna ve směru z Dubče do Dolních Měcholup (jednosměrnost začíná za odbočkou ke hřbitovům a končí na začátku zástavby Dolních Měcholup).
 • Průjezd ulicí Ke Dráze bude uzavřen!!! (popis uzavírky v mapě)
 • Kompletní informace k objízným trasám IAD a MHD
Objízdné trasy
 • Ve směru do centra města budou objízdné trasy pro osobní automobily s cílem „Štěrboholy“ a  „Dolní Měcholupy“  vedeny po komunikacích Přátelství, Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Hornoměcholupská, Průmyslová a Černokostelecká
 • Objízdná trasa s cílem „centrum“ bude vedena po komunikacích Přátelství, Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Výstavní, Mírového Hnutí, Türkova a dále po své trase ulicí 5. května.
 • Nákladní automobilová doprava bude ve směru z centra vedena ulicí Přátelství po silnici I/2 a ve směru do centra ul. Černokostelecká též po silnici I/2 do Říčan, kde bude dále trasována po komunikaci č. II/101 a dále vedena na dálnici D1
Změny v MHD
 • BUS 111, 329 a 908 – změna pouze ve směru do centra: z Dubče do Dolních Měcholup přijedou ulicí Městská. Zastávky „K Dubečku“ a „Dolní Měcholupy“ se pro tyto linky v tomto směru ruší.
 • BUS 240 – změna pouze ve směru na Černý Most: u Country salonu odbočí doprava a pojede objížďkou přes Uhříněves. Zastávka „K Dubečku“ se pro směr Černý Most ruší.
 • BUS 229, 364, 366 a 903 pouze ve směru Depo Hostvař a BUS 204 pouze ve směru Horní Počernice: pojedou objížďkou přes zastávky Boloňská, Nádraží Hostivař, U Továren a U Střediska. Od zastávky Dolnoměcholupská pojedou po své trase. Zastávka „Dolní Měcholupy“ se pro uvedené linky v tomto směru ruší.
21-08-16-Kutnohorská_grafikaBUS

Pozn.: Změna platí od zahájení denního provozu 16. 8. pro noční linky 903 a 908 tedy platí až od noci z 16. na 17. 8. 2021.

Dopravní omezení k dalším etapám budou aktuálně uváděna na webových stránkách TSK Praha formou aktualizovaných zpráv a na sociálních sítích.

www.tsk-praha.cz/rekonstrukce-kutnohorska


3. etapa: Retail Park – příjezd k DTA Group

DIO 3. etapy rekonstrukce Kutnohorské ulice

Ve čtvrtek 28. 10. 2021 bude zahájena další etapa rekonstrukce Kutnohorské ulice, a to v úseku Retail Park – příjezdová komunikace k DTA Group. V mapce se jedná o 2. úsek, 5. etapu (označeno zeleně). Tato etapa potrvá do 10. 12. 2021.

Uzavírka bude i nadále v jednom pruhu, ulice zůstane průjezdná ve směru z centra.

Kutnohorská ulice bude od 28. října 2021
ve směru do centra UZAVŘENA.
 • Dočasně bude zřízena náhradní linka 173 s trasou Depo – Retailpark a zpět.
 • Jízdní řád linky 173 směr Kardausova ZDE. Jízdní řád linky 173 směr Depo Hostivař ZDE.
 • Dočasně bude zřízena školní linka Bus 252, který bude jezdit odpoledne trasu Dolní Měcholupy – Retailpark. Jízdní řád ZDE.
 • Zastávka BUS Kutnohorská ve směru do centra bude zrušena. Objízdné trasy dotčených linek si prohlédněte ZDE. Náhradou za odkloněné linky je linka 173.
 • Opatření obecné povahy k nově zřízeným linkám si můžete přečíst ZDE, nákres situace pak ZDE.
Kutnohorská-II_A3_tisk


4. etapa: zastávka BUS Kutnohorská – křižovatka Kutnohorská x Dolnoměcholupská

POZOR ZMĚNA! Prvních 14 dní rekonstrukce bude autobus zajíždět jako v předchozí etapě do Retail parku!

DIO BUS pro prvních 14 dnů rekonstrukce

DIO 4. etapy rekonstrukce Kutnohorské ulice

Termíny

1. etapa 1. fáze: 1. 3. – 30. 3. 2022
1. etapa 2. fáze: 31. 3. – 1. 4. 2022

2. etapa 1. fáze: 3. 4. – 27. 4. 2022
2. etapa 2. fáze: 28. 4. – 30. 4. 2022

Během 1. etapy bude prováděna oprava východní poloviny komunikace, tj. stávající jízdní pruh ve
směru jízdy do centra.
V 1. etapě 2. fázi budou práce prováděny i v prostoru křižovatky ulic Kutnohorská, Dolnoměcholupská,
provoz na této křižovatce bude proto po dobu 3 dnů více omezen.

Během 2. etapy bude prováděna oprava západní poloviny komunikace, tj. stávající jízdní pruh ve směru
jízdy do Uhříněvsi.
V 2. etapě 2. fázi budou práce prováděny i v prostoru křižovatky ulic Kutnohorská, Dolnoměcholupská,
provoz na této křižovatce bude proto po dobu 3 dnů více omezen.

Kutnohorská ulice bude od 1. března 2022
ve směru do centra UZAVŘENA.

Po celou dobu rekonstrukce komunikace bude doprava ve směru jízdy centrum – Uhříněves vedena po
ulici Kutnohorské, ve směru jízdy Uhříněves – centrum bude doprava vedena po objízdných trasách.

Ulice Ke dráze bude pro tranzitní dopravu neprůjezdná! Průjezd bude povolen pouze na základě vjezdové karty, kterou rezidentům vydává ÚMČ a která je vázaná na konkrétní SPZ.

Povolenku Vám vydáme na počkání v 1. patře ÚMČ v kanceláři tajemnice u paní Dubské (asistent@dolnimecholupy.cz).

Objízdné trasy

po dobu 1. etapy a 2. etapy (obě fáze):
Cíle „Štěrboholy“, „Centrum“ se vyznačí ulicemi Kutnohorská – Dolnoměcholupská – Sklářská
– Průmyslová – Černokostelecká/Kutnohorská
po dobu 2. etapy 2. fáze (tj. 28. 4. – 30. 4. 2022):
Cíle „Hostivař“ „Centrum“ a dále „Štěrboholy“ pro směr jízdy z centra po Kutnohorské ulici se
vyznačí ulicemi Kutnohorská – K Měcholupům – Hornoměcholupská – Průmyslová –
Černokostelecká/Kutnohorská

Po dobu prací v křižovatce ulic Kutnohorská, Dolnoměcholupská (tj. 1. etapa 2. fáze a 2. etapa 2. fáze,
tedy v termínech 31. 3. – 2. 4. 2022 a 28. 4. – 30. 4. 2022) bude pro zajištění plynulosti provozu v této
křižovatce vyznačena ulice Dolnoměcholupská jako jednosměrně pojížděná v úseku od cca domu
č. 456/59 ke křižovatce s ul. Kolocova, a to ve směru jízdy Dubeč – Dolní Měcholupy.

mapka - nákres zjednosměrnění ulice Kutnohorská a Městská/Dolnoměcholupská.
Změny v linkách BUS MHD
Rekonstrukce-Kutnohorska-2022-zmena-BUS-173

Rekonstrukce-Kutnohorska-2022-PID

Dopravní omezení k dalším etapám budou aktuálně uváděna na webových stránkách TSK Praha formou aktualizovaných zpráv a na sociálních sítích.

www.tsk-praha.cz/rekonstrukce-kutnohorska

zápatí design TSK Praha