Jednání VÚR dne 8. 9. 2021

Jednání Výboru pro územní rozvoj se koná ve středu 8. 9. 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Přechod pro chodce – Kutnohorská na návsi – vyjádření k návrhu
  3. RD Za Kovárnou – vyjádření k projektu
  4. Zásady pro koordinaci a projednání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení – vyjádření k návrhu zásadRozvoj území okolo železniční zastávky v Horních Měcholupech – informace
  5. Instalace balíkomatů – informace o manuálu
  6. ZŠ a MŠ Malý háj – informace o postupu projekčních prací
  7. Obchvat Dolních Měcholup – informace o postupu projekčních prací
  8. Různé

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR