Kompostéry – vydávání

Náhradní termín vydávání kompostérů

6. 9. 2021 od 13 do 18 hodin

Kompostéry, které zůstanou po tomto datu nevyzvednuty budou rozdány náhradníkům!

Pro koho máme kompostér?

Kompostéry budou vydávány dle jmenného seznamu občanů, kteří si o kompostér z dotace v roce 2020 požádali. Pokud jste o kompostér nepožádali, nebude Vám vydán.

Termíny vydávání kompostérů

  • 23. 8. 2021 od 13 do 19 hodin
  • 27. 8. 2021 od 8 do 13 hodin

Kde se vydává?

Před hasičskou zbrojnicí na adrese Ke Slatinám 500

Co s sebou

Doklad totožnosti a auto, vozík, atp… (Kompostéry jsou těžké!!! V ruce jej neodnesete!)

Mám dotaz

Napište nám na asistent@dolnimecholupy.cz

Chci kompostér, ale nepodlal/a jsem žádost

Můžete se přihlásit jako náhradník. Pošlete nám žádost o zařazení do seznamu náhradníků na e-mail asistent@dolnimecholupy.cz.

Náhradníkům budou vydávány kompostéry pouze v případě, že již bude ukončeno vydávání občanům, kteří včas podali žádost a kompostéry nám budou stále přebývat.

Náhradníci budou případně osloveni v tom pořadí, v jakém se o kompostér dodatečně přihlásili.

Videonávod na sestavení kompostéru