Jednání VÚR dne 21. 6. 2021

Jednání Výboru pro územní rozvoj se koná ve středu 21. 6. 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Polyfunkční domy Kutnohorská – vyjádření ke studii
  3. RD Na Paloučku – vyjádření k upravenému projektu
  4. Připojení na komunikaci – RD V Planinách
  5. Rangherka – informace o vyjádření k návrhu přiměřeného rozvije Malého háje
  6. Různé

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR