Jednání VÚR dne 16. 6. 2021

Jednání Výboru pro územní rozvoj se koná ve středu 16. 6. 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Kompostárna – vyjádření MČ k záměru
  3. Rezidence Halas – vyjádření ke koncepční studii
  4. ZŠ a MŠ Malý háj – prezentace studie
  5. Obchvat Dolních Měcholup – informace o průběhu projekčních prací
  6. „Novostavba haly pneuservisu a přidružených skladů“ – vyjádření k projektu
  7. Směna pozemků v souvislosti s obchvatem – vydání stanoviska MČ
  8. Hlaváč group – směna pozemků – vyjádření k záměru
  9. Různé

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR