Jednání KV dne 2. 6. 2021

Jednání Kontrolního výboru se bude konat ve středu 2. 6. 2021 od 17.00 hodin v zasedací místnosti úřadu.

Program:

A. Kontrola naplňování usnesení zastupitelstva
B. Kontrola plnění požadavků a doporučení kontrolního výboru
C. Přerušená projednávání KV

C.1. Soutěžní podmínky architektonické soutěže na MŠ a ZŠ Malý háj
C.2. Dohoda o novaci
C.3. Změnové listy (dostavba jídelny)
C.4. MAHRLA
C.5. SK DOLNÍ MĚCHOLUPY

D. Oprava komunikace Ke Školce
E. Jednací řád
F. Různé

 

 

Ing. Vladimír Študent
předseda KV