Jednání VÚR dne 19. 5. 2021

Jednání Výboru pro územní rozvoj se koná ve středu 19. 5. 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Podnět na změnu ÚP P445/2019 – vyjádření k podnětu
  3. ZŠ a MŠ Malý háj – informace o průběhu projekčních prací
  4. Vodafone – přemístění základové stanice – informace o žádosti
  5. Různé

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR