Jednání VÚR dne 14. 4. 2021

Zasedání proběhne 14. 4. 2021 od 18:00.

Zasedání bude vedeno on-line, veřejnost se bude moci zúčastnit v zasedací místnosti úřadu.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. ZŠ a MŠ Malý háj – informace o stavu projektu
  3. Rodinné domy Dolní Měcholupy Za Křížem – vyjádření k záměru
  4. Obnova vodovodních řadů v ulicích Ke Kablu a U Kabelovny – vyjádření k projektu pro ÚR a SP
  5. Podnět na změnu ÚP u ulice Za Křížem – informace o jednání komise dopravní a komise pro územní rozvoj RMČ Praha – Dubeč
  6. Dodatek ke smlouvě o spolupráci s EPP a.s. – domy H6 a H7 – připomínky k návrhu dodatku
  7. Kámen Zbraslav – trafostanice a prodloužení dočasnosti – vyjádření ke smlouvám
  8. Různé

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR