Ukliďme Česko: Ukliďme Dolní Měcholupy a Malý háj

Výdej pytlů a rukavic bude probíhat na místech setkání v čase 9:30 – 10:00 hodin.
Po 10. hodině budou i nadále na místech setkání k dispozici pytle na odpad.

Sesbíraný a napytlovaný odpad složte na jednom místě, které je dobře přístupné vozidlem. Informaci o umístění odpadu poté předejte formou SMS kontaktní osobě (J. Doláková 737 270 882).

Přihlášení k úklidu s místem setkání v parku za školou:

www.uklidmecesko.cz/event/27605

Přihlášení k úklidu s místem setkání před kavárnou TRIO Malý háj:

www.uklidmecesko.cz/event/27606

Uklidme_Dolní_Měcholupy
Uklidme_Malý_háj