Jednání VÚR dne 10. 3. 2021

Zasedání proběhne 10. 3. 2021 od 18:00.

Zasedání bude vedeno on-line, veřejnost se bude moci zúčastnit v zasedací místnosti úřadu.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Přeložka Hornoměcholupská – změna ÚP – vyjádření ke změně
  3. Kutnohorská 37 – vyjádření ke změně stavby
  4. Biokoridor Za Křížem – memorandum o spolupráci – vyjádření a připomínky k memorandu
  5. Přístavba hasičské zbrojnice – ověřovací studie – připomínky ke studii
  6. Věcné břemeno PRE – V Dolinách – smlouva o smlouvě budoucí – vyjádření ke smlouvě
  7. Přístavba garáže – U Přejezdu – souhlas s umístěním
  8. Malešicko – hostivařská průmyslová oblast – vize MČ na rozvoj území, podklady pro IPR
  9. Cyklostezka Panattoni – souhlas MČ a závazek investora
  10. Různé

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR