Jednání KV dne 16.2.2020

Jednání Kontrolního výboru při ZMČ Praha – Dolní Měcholupy se bude konat 16.2.2021 od 17 hodin v zasedací místnosti budovy úřadu.

Program:

  1. Kontrola naplňování usnesení zastupitelstva
  2. Kontrola plnění požadavků a doporučení kontrolního výboru
  3. Přerušená projednávání KV
  4. Oprava komunikace Ke Školce
  5. Různé

 

Ing. Vladimír Študent
předseda KV