Opatření – ptačí chřipka

Vážený pane předsedo Asociace krajů,

 

jménem pana ministra zemědělství Miroslava Tomana si Vás tímto chtěla informovat, že Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státní veterinární správou z důvodu výskytu nových případů ptačí chřipky na území České republiky vydává dnes 26. 01. 2021 celostátní opatření upravující podmínky chovu (zákaz chovu drůbeže ve venkovním volném výběhu, případně zasíťování výběhu a podávání krmiva a vody uvnitř hal) a omezují přesuny drůbeže do drobnochovů. Cílem těchto kroků je minimalizovat riziko šíření nákazy do dalších chovů drůbeže.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na vedení Ministerstva zemědělství či Státní veterinární správy.

Kontakty na pana ministra zemědělství Miroslava Tomana, pana náměstka Ing. Jindřicha Fialku za Sekci zemědělství a potravinářství a rovněž pana ústředního ředitele MVDr. Zbyňka Semeráda za Státní veterinární správu budou k dispozici na vyžádání v mém sekretariátu (Mgr. Michaela Kalianková telefon: 221 81 4585; Petra Novotná, telefon: 221 81 2333).

 

Děkuji za součinnost a s pozdravem

Mgr. Michaela Kalianková

Odbor kanceláře ministra
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00  Praha 1

Mob.: +420 770 142 692
Tel.: +420 221 814585
Michaela.Kaliankova@mze.cz
<http://www.eagri.cz/>