Jednání VÚR dne 13. 1. 2020

Jednání Výboru pro územní rozvoj se koná ve středu 13. 1. 2020 od 18:00 hodin formou videokonference.

Program:

  1. Volba ověřovatele a odsouhlasení programu
  2. Kámen Zbraslav – trafostanice
  3. Připojení pozemku na komunikaci Ke Slatinám a Armádního sboru
  4. ZŠ a MŠ Malý háj – smlouva na projekt, připomínky k vítěznému návrhu
  5. Bezpečně do školy – prezentace výsledků
  6. Plán zasedání VÚR na rok 2021
  7. Různé

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich
předseda VÚR