Vážení občané, sousedé, přátelé,

 

končí nám rok, který byl v mnoha ohledech zvláštní a zcela jistě pro nás všechny náročný.

Zažili jsme toho opravdu hodně a vše jsme zvládli, něco skvěle, něco méně dobře.

Mnozí z nás si uvědomili, jak důležité je zdraví, vzájemná pomoc a podpora a jak je vše pomíjivé a křehké. Především naše zdraví, ale také lidské vztahy, pracovní příležitosti, hmotné statky i lidská svoboda.

Děkujeme Vám všem, že jste se k situaci, kterou nám epidemie připravila, postavili jako zodpovědní a rozumní lidé, nesmírně si toho vážíme. Vaší pomoci a podpory pak dvojnásob.

Jsme hrdi na každého jednoho z Vás, kteří jste přispívali svým postojem i konkrétní pomocí jako dobrovolníci, nebo i hmotnou podporou konkrétním lidem.

Přejeme Vám krásné a klidné prožití konce tohoto obtížného roku, a do roku příštího pak pevné zdraví, štěstí i úspěch v tom, co děláte, a hlavně mnoho lásky.

 

Za Úřad městské části Praha-Dolní Měcholupy

starosta Jiří Jindřich a místostarostka Jana Doláková